11/27/2021 6:21:09 AM | شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰
آرشیو چندرسانه ای
گزارش دومین نشست استانی مهارت آموزی کارکنان وظیفه

گزارش دومین نشست استانی مهارت آموزی کارکنان وظیفه

ادامه مطلب

F:\ \بازدید نماینده ستاد کل نیروهای مسلح از مهارت آموزی در ارتش جمهوری اسلامی ایران(شمال غرب کشور)

بازدید نماینده ستاد کل نیروهای مسلح از کارگاه های مهارت آموزی درارتش

بازدید نماینده ستاد کل نیروهای مسلح از مهارت آموزی در ارتش جمهوری اسلامی ایران(شمال غرب کشور)

ادامه مطلب

آموزش تعمیرات موبایل/تعویض سوکت شارژ

آموزش تعمیرات موبایل/تعویض سوکت شارژ

ادامه مطلب

آموزش بستن مدار دو پل

آموزش بستن مدار کلید دو پل

ادامه مطلب

مهارت آموزی باید مطابق با نیازمندی ها باشد

دکتر منصوری، معاونت توسعه کارآفرینی وزیرکار تعاون و رفاه

معاون وزیرکار تعاون و رفاه: مهارت آموزی باید مطابق با نیازمندی ها باشد

ادامه مطلب

آموزش های مهارتی به صورت مجازی برای سربازان مناطق محروم

عرفان منش دبیراجرای آموزش سازمان فنی و حرفه ای

آموزش های مهارتی به صورت مجازی برای سربازان مناطق محروم

ادامه مطلب

سربازان از مهارت خود، حین و بعد خدمت وظیفه استفاده کنند

کارشناس مهارت آموزی وزارت دفاع: سربازان از مهارت خود، حین و بعد خدمت وظیفه استفاده کنند

ادامه مطلب

امیرغفاری: برای سال جاری مهارت آموزی ۱۲۰هزار سرباز وظیفه ارتش برنامه ریزی شد

امیرغفاری: برای سال جاری مهارت آموزی ۱۲۰هزار سرباز وظیفه ارتش برنامه ریزی شد

ادامه مطلب

مسئول مهارت آموزی سپاه: گذشته ۴۵هزار سرباز در سپاه آموزش مهارتی دیدند

سردار

مسئول مهارت آموزی سپاه: در سال گذشته ۴۵هزار سرباز در سپاه آموزش مهارتی دیدند

ادامه مطلب

دومین نشست استانی مهارت آموزی کارکنان وظیفه برگزارشد

دومین نشست استانی مهارت آموزی کارکنان وظیفه برگزارشد

ادامه مطلب