5/20/2022 1:21:13 AM | جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

'درباره ما'

باسمه تعالی

 

طرح "مهارت آموزی کارکنان وظیفه" چیست؟

امروز جوانی که در پادگان ما می آید با جوان 40 - 30 سال پیش تفاوت دارد. بچه ها سوادشان خوب است، کارکرده اند،

باهوش هستند و متوجه اند. این را ما بایستی نگذاریم از پادگان ناراضی برود.

امکان گذراندن دوره های آموزش دیگر از قبیل علمی کاربردی و یا  دوره های کوتاه مدت دانشگاهی یا کمکی را نیز بررسی کنید .

» مقام معظم رهبری «

 

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح

مقدمه

هر کشوری برای حفظ و ارتقاء امنیت و تمامیت ارضی خود نیازمند نیرویی سازمان یافته و مقتدر است که مسئولیت حفظ امنیت و استقلال کشور را بر عهده گیرد . به همین دلیل، کشورها در طول تاریخ، سیستم های مختلفی را برای حفظ امنیت و استقلال خود طراحی و به کارگیری می نمایند. خدمت نظام وظیفه عمومی یکی از راه های تأمین این نیاز می باشد و در کشور ما، کارکنان وظیفه از مهم ترین ارکان آمادگی دفاعی و رزمی نیروهای مسلح و بنیه دفاعی کشور محسوب می گردند. در جمهوری اسلامی ایران قریب به نیمی از منابع انسانی نیروهای مسلح را کارکنان وظیفه تشکیل می دهند و سالانه چند صد هزار جوان وارد نیروهای مسلح شده و همین تعداد نیز خارج می شوند. این منبع عظیم نیروی انسانی، علاوه بر اینکه جوانی و نشاط را برای نیروهای مسلح به ارمغان می آورند از مهم ترین پل ارتباط نیروهای مسلح با مردم بوده و زمینه مردمی شدن نیروهای مسلح و آمادگی دفاعی را فراهم میسازند.

روندها این طور نشان میدهند که نسبت کارکنان وظیفه دارای مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر نسبت به کارکنان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر، در حال افزایش است. از سوی دیگر، توجه به این موضوع ضروری است که خدمت سربازی، فقط محدود به دوران جنگ و درگیری های نظامی نمی باشد و در دوران صلح، سربازان می توانند در راستای پیشرفت و آبادانی کشور و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی نقش به سزایی را ایفا نمایند .

به همین دلیل، استفاده بهینه از خدمت مشمولین وظیفه، به ویژه در حال حاضر که عمده ی مشمولین، از اقشار تحصیل کرده و بعضاً نخبه جامعه به حساب می آیند، به عنوان یکی از انتظارات جدی مسئولین امر و فرماندهی معظم کل قوا مطرح شده است. در همین راستا، "قرارگاه مهارت افزایی کارکنان وظیفه" به منظور ارتقا جذابیت، نشاط و مهارت آموزی منتهی به اشتغال سربازان، تشکیل گردیده است تا با عنایت الهی و همکاری بخش های مختلف نیروهای مسلح و نهادهای ملی، گام های مؤثری در این خصوص بردارد.

طرح "مهارت آموزی کارکنان وظیفه" چیست؟

به طور خلاصه، طرح مهارت آموزی کارکنان وظیفه، مجموعه ای از دوره های مهارت آموزی را شامل می شود که در دو بخش به اجرا درمی آیند. بخش اول این دوره ها، در زمان پیش از خدمت و به هدف ارتقای توانمندی مشمولین سربازی جهت خدمت مؤثرتر آنان در دوره خدمت سربازی برگزار می شد. بخش دوم این دوره ها مربوط در حین خدمت سربازی برگزار می شوند و هدف آنان بهبود اشتغال سربازان در دوره پس از خدمت است.

دوره های مهارتی پیش از خدمت، متناسب با نیازهای نیروهای مسلح و نهادهای مرتبط طراحی می شوند تا بتوانند موجب ارتقای بهره وری دوره خدمت سربازی شده و سربازان مفیدتری برای تأمین امنیت کشور در اختیار نیروهای مسلح کشور، قرار دهند. به دلیل اهمیت بالای این موضوع، مشوق های مختلفی نیز به شرکت کنندگان این دوره ها تعلق می گیرد.

از سوی دیگر، برگزاری دوره های مهارتی متناسب با نیازهای بازار کار در دوره سربازی، علاوه بر ارتقای جذابیت خدمت سربازی، ارائه مدارک مهارتی معتبر، فراهم کردن سابق کاری و ... موجب افزایش شغل پذیری سربازان در دوره پس از خدمت و در نتیجه بهبود فضای اشتغال در کشور خواهد شد.

نمای کلی این طرح در شکل... به تصویر کشیده شده است. همان طور که در این شکل دیده می شود، گروه ها و نهادهای مختلفی در مراحل مختلف اجرای این طرح دخیل هستند. در ادامه به معرفی نقش هر یک از این بخش ها در طرح مهارت آموزی پرداخته شده است.

"مشمولین" چرا باید در طرح مهارت آموزی کارکنان وظیفه ثبت نام کنند؟

مشمولین خدمت وظیفه یا همان پسرانی که به سن خدمت سربازی می رسند می توانند با ثبت نام در این طرح و شرکت در دوره های مهارتی، ضمن اکتساب مهارت های مختلف و دریافت گواهینامه های معتبر، از امتیازات و مشوق های مختلفی در دوره خدمت سربازی شان بهره مند گردند.

انواع این مشوق ها عبارت اند از:

 

نقش نیروهای مسلح در طرح مهارت آموزی چیست؟

نیروهای مسلح در واقع بهره برداران کارمندان وظیفه یا همان سربازان در دوره خدمت هستند. با توجه به تغییراتی که در طی زمان در نیازهای کارکردی این نیروها به وجود آمده است، سربازان نیز باید قابلیت های بیشتر و متنوع تری داشته باشند.

نیروهای مسلح با تشریح نیازهای کارکردی مختلف خود و مهارت های لازم برای تصدی آنان در تعریف ماهیت دوره های مهارت آموزی پیش از خدمت نقش کلیدی دارند.

از سوی دیگر، مهارت آموزی سربازان در دوره خدمت سربازی که هدف بهبود وضعیت اشتغال سربازان را دارد، در واقع با هماهنگی نیروهای مسلح برگزار می شوند. این همکاری، همدلی و دلسوزی نیروهای مسلح برای بهبود آینده شغلی کارکنان وظیفه یا سربازان، موجب افزایش نشاط و جذابیت دوره سربازی برای جوانان را به همراه خواهد داشت.


 

جایگاه مجریان دوره های مهارتی در طرح مهارت آموزی چیست؟

دوره های مهارتی اعم از دوره های پیش از خدمت- برای مشمولین- و دوره های حین خدمت- برای کارکنان وظیفه- از طرف مراجع و مؤسسات دارای صلاحیت برگزار می شوند. در واقع برگزاری این دوره های مهارتی فرصتی برای برگزارکنندگان و مجریان دوره های مهارت آموزی به حساب می آید تا با فعال کردن بیش ازپیش ظرفیت های خود، جامعه بزرگ تری از مخاطبین را تحت پوشش آموزش های خود قرار دهند.

تعداد زیاد مشمولین و کارکنان وظیفه در کشور، ظرفیت بزرگی از مخاطبین را برای کسب مهارت های پایه و نیازهای بنیادین فردی و اجتماعی بسیج می کند.

این مراجع با توجه به حیطه های تخصصی شان ضمن تفاهم نامه ها و توافق نامه های همکاری با قرارگاه مرکزی طرح مهارت آموزی می توانند به ارائه خدمت به مشمولین وظیفه و کارکنان وظیفه بپردازند.

 

سربازان وظیفه چرا باید در طرح مهارت آموزی کارکنان وظیفه ثبت نام کنند؟

کارکنان وظیفه یا همان سربازان می توانند در دوره خدمتشان با شرکت در دوره های مهارتی که کسب مهارت های مرتبط با بازار کار بپردازند. در واقع این فرصت در اختیار سربازان قرار می گیرد تا با انتخاب دوره های مهارتی و یادگیری آنان علاوه بر ارتقا آمادگی برای کسب شغل، از امتیازات دیگری نظیر دریافت مدرک معتبر حرفه ای، سابقه کاری موردقبول، ... و .. بهره مند شوند.

نکته مهم در مورد دوره های مهارتی حین خدمت آن است که آن ها بر اساس نیاز بازار کار کشور و به صورت منطقه ای برنامه ریزی می شوند. به این معنی که دوره های آموزشی مهارتی حین خدمت یا جنبه عمومی برای اشتغال دارند و یا بنابر شناسایی نیازهای واقعی بازار کار طراحی می شوند.