9/25/2023 2:21:27 PM | دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲
��������-����������-��������
انتظامی

سه انتصاب جدید در انتظامی کل کشور/ آغاز تغییر مدیران

سردار حسین اشتری فرمانده کل انتظامی سه فرمانده انتظامی را در سه رده جدید منصوب کرد.

ادامه مطلب