9/25/2023 1:55:28 PM | دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲
��������������-��������������
انتظامی

سه انتصاب جدید در انتظامی کل کشور/ آغاز تغییر مدیران

سردار حسین اشتری فرمانده کل انتظامی سه فرمانده انتظامی را در سه رده جدید منصوب کرد.

ادامه مطلب