3/6/2021 4:57:58 PM | شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
قرارگاه-مهارت-آموزی
دبقبا

تعیین سازمان و انتخاب شهر محل خدمت در انتظار سربازان ماهر/اعطای گواهینامه مهارت آموزی به ۳۰۰ هزار نفر

انتصاب فرمانده جدید قرارگاه، ادامه فعالیت‌های مهارت آموزی سربازان با سرعت بیشتر و توانمند شدن ۳۰۰هزار سرباز از جمله مهمترین مواردی است که‌ مشاور عالی قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروهای ‌مسلح آنها را تشریح کرد.

ادامه مطلب

انلتذ

اجرای طرح قرارگاه مهارت آموزی سربازان در حوزه ICT در سال ۱۳۹۹

اجرای طرح آموزش مربیان و سربازان نیروهای مسلح در حوزه ICT با همکاری قرارگاه مهارت آموزی سربازان در سال ۱۳۹۹

ادامه مطلب

تننتن

۵۶۰ سرباز جدید از دوره‌های آموزش مهارتی بهره‌مند می‌شوند

ادامه مطلب

غاقغا

سردار سپهر برنامه های اولیه قرارگاه مهارت آموزی را تشریح کرد

اولین جلسه شورای قرارگاه مرکزی مهارت آموزی به ریاست فرمانده جدید قرارگاه سردار سپهر برگزار شد‌

ادامه مطلب

بلابا

دوره آموزشی پرورش قارچ دکمه‌ای در راستای اجرای دوره‌های مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در محل معاونت آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان برگزار شد

ادامه مطلب

یلسیل

جلسه هم اندیشی مسولین مهارت آموزی کارکنان وظیفه یگانهای ارشد نظامی آجا در استان اصفهان برگزار شد

ادامه مطلب

hmhm

جلسه کمیته کیفیت قرارگاه مرکزی مهارت آموزی برگزار شد

بر اساس خروجی های پروژه نقش قرارگاه و سازمان نیروهای مسلح و همچنین دستگاه های دولتی همکار بر اساس قانون پارتو توسط رئیس کمیته کیفیت تدوین گردد.

ادامه مطلب

نانلت

مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل:

صدور ۱۶۰۰ گواهی مهارت سربازی در اردبیل/بیکاری منشا بسیاری از آسیب های اجتماعی است

مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل گفت: در سالجاری برای هزار و ۶۰۰ سرباز گواهی کسب مهارت در رشته های مختلف صادر شده است.

ادامه مطلب

طرطبرطذ

سردار کمالی: اگر بر دست سرباز بوسه نمی‌زنید لااقل بر صورتش سیلی نزنید

مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه ستادکل نیروهای مسلح گفت: اگر بر دست سرباز بوسه نمی‌زنید زمینه سیلی به صورت سرباز را فراهم نکنید.

ادامه مطلب

قاا

آزمون دوره مهارت آموزی برنامه نویسی پایتون سربازان وظیفه در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد

مدیرکل ارتباطات و فنّاوری اطلاعات استان تهران گفت در راستای اجرای تفاهم نامه منعقده فیمابین وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح، آزمون دوره مهارت آموزی برنامه نویسی پایتون سربازان وظیفه در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد.

ادامه مطلب