11/27/2021 5:16:15 AM | شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰
����������-����������
شسشس

رییس ستاد کل نیرو های مسلح

هر ساله نیمی از مشمولان به خدمت میروند

ادامه مطلب

ضصث

در نخستین همایش ملی مهارت آموزی

گزیده صحبت های سردار باقری

ادامه مطلب

سیبیسبس

تصميمات ويژه نخستین جلسه قرارگاه بهداشتی و درمانی امام رضا(علیه السلام)نیروهای مسلح (پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا) اعلام شد.

رصد کل ملت ايران تا ۱۰ روز آينده و تصميم به خلوت کردن شهرها تا ۲۴ ساعت آينده

ادامه مطلب

معاون ستاد کل

معاون آموزش و پژوهش ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد:

راه اندازی بانک اطلاعات جامع نخبگان با هدف تقویت ایده‌های پژوهشی

معاون آموزش و پژوهش ستاد کل نیروهای مسلح گفت: بانک اطلاعات جامع پژوهشگران و نخبگان با هدف جلوگیری از موازی‌کاری و تقویت ایده‌ها تدوین شده است.

ادامه مطلب

معاون ستاد کل

نیازسنجی مهارت ها و آمایش مشاغل در سراسر مناطق کشور

معاون آموزش و پژوهش ستاد کل نیروهای مسلح با بیان این که دوره های مهارتی در نهایت به کاربلدی و اشتغال سربازان منتهی می شود، گفت: مهارت ها و حرفه ها مطابق ظرفیت های سربازان و مناطق، نیازسنجی شده و همچنین آمایش مشاغل نسبت به سرزمین مشخص شده است.

ادامه مطلب

تفاهم کشاورزی

انعقاد تفاهم نامه میان وزارت کشاورزی و ستاد کل نیروهای مسلح

در پایان نمایشگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه، وزارت جهاد کشاورزی و رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، تفاهم نامه ای درخصوص مهارت افزایی سربازان وظیفه، امضا کردند.

ادامه مطلب