11/27/2021 6:52:27 AM | شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰
��������������-����������-����������-����������
صثقصق

در دیدار فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی با فرمانده پدافندغیر عامل مطرح شد

تاکید بر آموزشی های دینی و ملی سربازان وظیفه

سردار جلالی: مهارت های دینی نیز در کنار مهارت های شغلی از اهمیت زیادی برخوردار است و آشنایی با نماز، احکام و قرآن لازم و ضروری است. همچنین مهارت هایی همچون تقویت همیت ملی، روحیه انقلابی، وفاداری به کشور و وفاداری به پرچم نیز باید تقویت و مورد توجه قرار گیرد.

ادامه مطلب

sdsd

۷۸ درصد از مهارت‌آموزان فنی و حرفه‌ای بوشهر شاغل می‌شوند

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر اعلام کرد: شرکت در دوره‌های مهارت‌آموزی ضامن اشتغال آینده نوجوانان است طوری که اکنون ۷۸ درصد از افرادی که مهارتی را در آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای این استان فراگرفته‌اند، شاغل هستند.

ادامه مطلب

بلبد

سردار موسی کمالی مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه  نیروهای مسلح:

هدف طرح "سرباز ماهر " کمک به اشتغال آنان است

"طرح سرباز ماهر یک نگاه جدید و یک رویکرد جدید در مورد سربازی است" این جمله سردار کمالی مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی وظیفه‌ نیروهای مسلح بیان می کند.

ادامه مطلب

سردار فرحی

نشست فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی با مسئولین ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد

همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) با قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه در حوزه اشتغال

در نشست فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی با مسئولین ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) توافق گردید، تیمی متشکل از نمایندگان قرارگاه مرکزی مهارت آموزی و ستاد اجرایی نحوه همکاری های دوجانبه را بررسی و درجلسه دیگری با حضور مسئولین دو سازمان تفاهمنامه جدیدی تنظیم گردد

ادامه مطلب

اسدی

رئیس کمیته کیفیت قرارگاه مهارت افزائی کارکنان وظیفه

کمیته کیفیت چتری است بر عملکرد کلیه واحدهای سازمانی قرارگاه مهارت آموزی

ما در صدد سازماندهی بحث کیفیت به صورت یکپارچه هستیم. وظیفه ای که به عهده کمیته کیفیت قرار داده شده است این است که نخبه گان حوزه کیفیت در بحث مهارت آموزی را جمع کند و در قالب این کمیته موارد مرتبط با کیفیت مهارت آموزی را که شامل پیش از خدمت و حین خدمت و پس از خدمت هست را دنبال کند.

ادامه مطلب

شسشس

رییس ستاد کل نیرو های مسلح

هر ساله نیمی از مشمولان به خدمت میروند

ادامه مطلب

ضصث

در نخستین همایش ملی مهارت آموزی

گزیده صحبت های سردار باقری

ادامه مطلب

qwewqe

هیئت های اندیشه ورز موتور های محرکه قرارگاه

ادامه مطلب

sadas

کلاسهای مهارت آموزی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در قزلحصار آغاز شد

ادامه مطلب

یبیبی

امضا تفاهمنامه همکاری بین قرارگاه مهارت آموزی و مرکز وکلا

فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی به مهر خبر داد امضا تفاهمنامه همکاری بین قرارگاه مهارت آموزی و مرکز وکلا . سردار فرحی گفت: تفاهمنامه همکاری بین قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران خانواده قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران امضا شد.

ادامه مطلب